1. เปิดหน้า Admin Portal : portal.office365.com จากนั้นด้านซ้ายมือให้เลือก Show all


2. ในช่อง Admin centers จะปรากฏ Manu เพิ่มเติมให้เลือกที่ Exchange

3. จะปรากฏหน้าต่าง Exchange ให้เลือกที่ Try the new Exchange admin center 


4. ปรากฏหน้าต่าง Exchange admin center รูปแบบใหม่


5. หัวข้อ Recipient เลือก Groups > Add a group


6. จะปรากฏ Pop-up ตามภาพแบ่งรายละเอียดตามนี้

  1. Microsoft 365 อนุญาตให้ทีมทํางานร่วมกันโดยให้อีเมลกลุ่มและพื้นที่ทํางานที่ใช้ร่วมกันสําหรับไฟล์การสนทนาและปฏิทิน ใน Outlook สิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลุ่ม
  2. Distibution ส่งอีเมลไปยังสมาชิกทั้งหมดของรายชื่อ *ระบบจะแนะนำให้ใช้ในส่วนของ Microsoft 365 ที่ดีกว่า
  3. Maiil-enables security ส่งข้อความไปยังสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มและให้การเข้าถึงทรัพยากร เช่น Sharepoint onedrive และบทบาทผู้ดูแลระบบ
  4. Dynamic distribution group ส่งอีเมลไปยังสมาชิกทั้งหมดของรายชื่อ รายการสมาชิกของกลุ่มจะถูกนิยามใหม่ทุกครั้งที่ส่งข้อความโดยยึดตามตัวกรองและเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้

6.1.1 เลือก Group Type เป็น Microsoft 365

คลิก Next > ในช่อง Name : ใส่ชื่อที่ต้องการ / Description : รายละเอียดเพิ่มเติม > คลิก Next > ในช่อง Owners เลือก email ของคนที่ดูแล Group นี้เพื่อที่เขาสามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ และกำหนดสิทธิให้ใน Group ที่ตั้งขึ้น

จะมี List Email ขึ้นมาให้เลือกและสามารถพิมพ์ชื่อ Email เองได้เมื่อใส่ข้อมูลแล้วกด Next > จะไปต่อในส่วน Settings

ในหน้าของ Edit setting ในส่วนของ Group email address : ใส่ชื่อที่ต้องการ > Privacy สามารถกำหนดได้ว่า Public – ทุกคนสามารถเห็นใน Group

Private - เฉพาะ member ในกลุ่มเม่านั้นที่สามารถมองเห็น

Add Microsoft team 

สามารถสร้างหรือไม่สร้าง Microsoft team ลงในกรุ๊ป เสร็จแล้ว Click Next

เลือก Create group เป็นอันเสร็จขั้นตอน


6.2.1 เลือก Group type เป็น Distribution

คลิก Next > ในช่อง Name : ใส่ชื่อที่ต้องการ / Description : รายละเอียดเพิ่มเติม > คลิก Next >


ในหน้า setting > ใส่ชื่อ Group ที่ต้องการ > ในส่วนของ Communication หากติ๊กถูก เป็นการอนุญาตให้คนนอกองค์กรสามารถจัดการ Group นี้ได้

หัวข้อ Joining the Group

เลือก Open – ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องมี Owner approval.

เลือก Close – Owner group มีสิทธิเพียงผู้เดียวในการ Add member ทุกการร้องขอต่าง ๆ จะถูกปฏิเสธออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เลือก Owner approval ทุกคนต้องขอสิทธิการเข้าร่วมกลุ่มและรอการอนุมัติจาก Owner

หัวข้อ Leaving the group

เลือก Open – ทุกคนสามารถออกจากกลุ่มได้โดยไม่ต้องรอ Owner approval

เลือก Closed – Owner group สามารถลบ Member ออกแต่เพียงผู้เดียว ทุกการร้องขอต่าง ๆ จะถูกปฏิเสธออกทั้งหมดโดยอัติโนมัติ

6.3.1 เลือก Mail-enabled Security

คลิก Next > ในช่อง Name : ใส่ชื่อที่ต้องการ / Description : รายละเอียดเพิ่มเติม > คลิก Next >

ในส่วนของ Communication หากติ๊กถูก เป็นการอนุญาตให้คนนอกองค์กรสามารถจัดการ Group นี้ได้

ในส่วนของ Approval หากติ๊กถูก ต้องให้ Owner เป็นคนอนุมัติก่อนรับเข้ากล่ม > คลิก Next เป็นอันเสร็จขั้นตอน

6.2.1 Dynamic distribution group

คลิก Next > ในช่อง Name : ใส่ชื่อที่ต้องการ / Description : รายละเอียดเพิ่มเติม > คลิก Next > กำหนด E-mail ที่เป็น Owner group เลือกหัวข้อที่ต้องการให้ใช้งาน > คลิก Next > เลือก Finish เป็นอันเสร็จขั้นตอนการ Crate group