ทำความรู้จักกับ Archive Mailboxes

                ก่อนอื่นเรามารู้จักประโยชน์และวิธีใช้งานของ Archive Mailboxes กันก่อน Archive Mailboxes ให้ความสามารถในการเก็บถาวรขั้นสูงแก่ผู้ใช้ด้วยคุณลักษณะของ Archive Mailboxes เป็น Mailboxes พิเศษที่ใช้งานควบคู่ไปกับโฟลเดอร์กล่องจดหมายหลักของผู้ใช้ใน Outlook หรือ Outlook on Web ผู้ใช้สามารถเข้าถึงที่ Archive Mailboxesในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาเข้าถึงกล่องจดหมายหลักของตัวผู้ใช้เอง นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถค้นหาทั้ง Archive Mailboxesและกล่องจดหมายหลัก หากคุณที่ใช้งาน Exchange Online และต้องการใช้งาน 

Archive ใน Mailboxes เบื้องต้นสามารถเปิดการใช้งานได้ดังนี้

1. เปิดหน้า Admin Portal : portal.office365.com จากนั้นด้านซ้ายมือให้เลือก Show all

2. ในช่อง Admin centers จะปรากฏ Manu เพิ่มเติมให้เลือกที่ Exchange

3. จะปรากฏหน้าต่าง Exchange ให้เลือกที่ Try the new Exchange admin center

4. ปรากฏหน้าต่าง Exchange admin center รูปแบบใหม่

5. เลือกหัวข้อ Recipients > Mailboxes ปรากฏรายชื่อด้านขวามือ

สังเกตในช่อง Archive Status หากแสดงสถานะว่า None คือระบบยังไม่ได้เปิดใช้งาน Archive นั่นเอง

6. เลือก User ที่ต้องการเปิดใช้งานจะปรากฏเป็น Pop – up ขึ้นมาให้เลื่อนหน้าต่างลงและเลือกที่ Manage mailbox archive

 

7. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกเป็น On เพื่อเปิดใช้งาน


*หมายเหตุ : ความจุในการจัดเก็บข้อมูลจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ Product ที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้