วิธีลงทะเบียน Freshdesk เพื่อเข้าใช้งาน


ขั้นตอนแรกเลือก SIGNUP บนมุมขวาของจอ


จากนั้นใส่ชื่อและ Email บริษัทของคุณแล้ว click Register

จากนั้นรอ email ตอบกลับจากระบบใน outlook ดังภาพให้ click link เพื่อสร้าง password ของตนเอง


ใส่ password ดังภาพ


เมื่อใส่เสร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างเข้าใช้งานทันที 

วิธีใช้งานจะอยู่ในหัวข้อวิธีใช้งาน Freshdesk ในหัวข้อต่อไป